राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पति विवरण भरे नभरेको सम्बन्धमा जानकारी दिन सञ्चालित अनलाइन पोर्टल

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पति विवरण ७५/७६